AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışma hayatına yönelik yapılan ilk müstakil kanun 20.06.2012 tarihinde TBMM’de kabul edilerek, 30.06.2012 tarihli 6331 Sayılı ‘İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BU KANUN; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın 2013 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

İşyerlerinde 1 çalışanı dahi olsa bütün işyerleri bu kanun ile ilgili üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirecektir.

Kanun kapsamında yayımlanan İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ ne göre işyerleri; Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olmak üzere üç grupta toplanmıştır.

İşyerlerinin sınıflandırılması ile birlikte İşyerlerinde alınması gereken önlemler, çalışmalar, periyodik kontroller, eğitimler, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi Çalıştırma süreleri gibi bir çok konu ayrı ayrı ele alınmıştır.

10-49 çalışanı olan ve Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ve Kamu kuruluşları 01.07.2020 tarihinde yasa kapsamına girmiştir.

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

1 Temmuz 2020 Tarihi itibariyle işyerine görevlendirilen İş güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığına İSG Katip sistemi üzerinden bildirilmesi gerekmektedir.

                       İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının Aylık Hizmet Süreleri:

İSG Uzmanlarının Kişi Başı Çalışma Süreleri
Tehlike Sınıfı İşyeri Hekimi İş Güvenliği Uzmanı
Az Tehlikeli 5 dk 10 dk

 

Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için yüksek miktarlarda para cezası uygulanmaktadır. 

Bu cezalardan bazıları az tehlikeli sınıfta yer alan işyerileri için aşağıda ki gibidir;

  • İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. 11.735 TL ( Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda ceza uygulanır.)
  • İşyeri hekimi görevlendirmemek.11.735 TL ( Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda ceza uygulanır.)
  • Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak, 7.038 TL Uygunsuzluğun devam ettiği her ay için 10.560 TL
  • Acil Durum Eylem Planı Hazırlanmaması, 2.342 TL   Aykırılığın devamı halinde her ay 2.342 TL
  • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldırılmaması, Çalışan başına 948 TL
  • Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak. Çalışan başına 2.342 TL

           

          AKADEMİK BAŞARI