Teknik Kontrol ve Ölçümler

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin yapılmasının yanı sıra işletmede bulunan basınçlı kaplar, kaldırma araçları gibi ekipmanların ve elektrik tesisatlarının kontrollerinin yapılması sağlanmaktadır.