İşe Giriş Sağlık Raporu

Çalışanın çalışacağı işyerinin tamamı veya işyerinin bir bölümünde var olan bütün risklerin dikkate alınarak, bu risklere yönelik klinik ve laboratuvar bulguları ile destekli bir anamnez, alınması sonucunda kişinin uygun işe yerleştirmesi için verilen hizmettir.