PERİYODİK KONTROLLER

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği gereğince zamanla deforme olmuş iş ekipmanlarının emniyetli bir şekilde çalışıp çalışmadığını periyodik kontroller ile belirleyip, öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini BAŞARI Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak akredite olmuş firmalar ile iş birliği içerisinde yapmaktayız.