Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan korunma dokümanı, öncelikle tesisin, proseslerin ve kullanılan ekipmanların tanıtılması, patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma, patlama riskinin değerlendirilmesi, patlayıcı ortamların sınıflandırılması, iş ekipmanlarının seçilmesi, gibi konularda yapılanlara ve yapılması gerekenlere bir sistem dahilinde bakılmasını ve mevcut durumun ele alınmasını sağlayarak alınacak tedbirlerin yerine getirilmesini, takip edilmesini ve gözden geçirilmesine kolaylık sağlamaktadır.