Risk Analizi ve Değerlendirmesi

Akademik Başarı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi; A, B, C sınıfı sertifikalı iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile birlikte işyerlerinde tehlike ve risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve risklerin kabul edilebilir seviyelere çekilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmaktadır.
İş kazalarını, meslek hastalıklarını, iş günü kayıplarını önleyerek verimliliği, üretimi ve yaşam kalitesini artırma amacıyla iş yerinizde aşağıdaki hizmetleri vermektedirler.